By: Hayl Jezreel G. Bandojo
Editorial Assistant, Publications & Information Office
 
 
 
 
     Pinangasiwaan ni Dr. Bobby D. Gerardo, Pangulo ng Unibersidad, ang Panunumpa sa Katungkulan ng mga bagong itinalagang miyembro ng kahusayan ng Northern Iloilo State University, Agosto 22, 2022.
 
     Kabilang sa mga dumalo sa seremonya ay ang Chairman ng Human Resource Merit Promotion and Selection Board (HRMPSB) at Vice President for Administration and Finance, Dr. Raffy B. Chavez, kasama sina Vice President for Academic Affairs, Dr. Alma R. Defacto, Chief Administrative Officer, Dr. Maria Antoinette D. Aquino, at mga opisyal ng Human Resource ng NISU.
 
     “Here in our University, our goal is also to perform well in other functions,” ayon kay Dr. Gerardo, bilang guro ay dapat magampanan rin ng maayos ang iba pang mga tungkulin at isaalang-alang ang tatlong mahalagang functions ng Unibersidad na siyang Pagtuturo (Instruction), Pananaliksik (Research), at Pagpapalawig (Extension), upang mapalaganap ang kaalaman at makatulong sa pag-unlad ng komunidad.
 
     Hinikayat rin niya ang mga guro na bigyang diin ang malawakang pananaliksik upang magsilbing gabay ang natuklasan, nang sa gayon ay mapagtagumpayan ang epektibong pagtuturo at mapabuti ang kalidad ng edukasyon.
 
     Samantala, nagbigay naman ng maikling mensahe ang Vice President for Administration and Finance, Dr. Raffy B. Chavez ukol sa mga pamantayan at mga paalaala sa pagsasagawa ng propesyon.
 
     Nagbigay rin ng pagbati at paalala ang Vice President ng Academic Affairs, Dr. Alma R. Defacto sa mga bagong miyembro ng mga guro tungkol sa mga patakaran sa kalidad na edukasyon bilang dalubguro ng unibersidad. Sinabi rin niya sa usaping akademiko, na kailangan tulungan ang mga mag-aaral ng NISU lalo na sa mga programang may board examination, upang mapataas ang pagganap at mapaghandaan ng mga estudyante ang kanilang trabaho sa hinaharap.
 
     Sa kabilang banda, nagpasalamat naman si Dr. Maria Antoinette D. Aquino sa mga bagong miyembro ng kolehiyo sa pagtugon sa imbitasyong maging parte ng institusyon, kung saan malugod rin niyang tinanggap ang lahat na itinalagang propesor ng Unibersidad.